top of page
Hender

Organisasjon

Vårt oppdrag

Målet med Aktivt Pusterom AS sine aktiviteter og tiltak er å være en positiv samfunnsaktør som bidrar

til å bedre fysisk og psykisk helse i lokalbefolkningen.
 

Ledelse og medarbeidere

Styret i Aktivt Pusterom AS består av Marianne Hole (eier og daglig leder), Lars-Kjetil
Holdhus og Liv Røssland. Selskapet hadde ved årsskiftet 2021/2022 åtte fast
ansatte. I tillegg har Aktivt Pusterom AS avtale med ti faglig kompetente selvstendige
oppdragstakere og ti frivillige. Aktivt Pusterom AS har avtale med NAV om
arbeidsplasser for varig tilrettelagt arbeid (VTA) og varig tilrettelagt oppfølging (VTO).

De fast ansatte i Aktivt Pusterom AS utgjør en kompetent og erfaren gruppe med bakgrunn som pedagog, interkulturell pedagog, spesialpedagoger, folkehelse-arbeider, miljøterapeuter, miljøarbeider, personlig trener, barne-og ungdoms- arbeider, fritidspedagog og juridisk rådgiver.

bottom of page