top of page
Ungdomshuset i Fyllingsdalen

Lokaliteter

Fra 2021 er virksomheten permanent lokalisert i Ungdomshuset i Fyllingsdalen. I
tillegg har Aktivt Pusterom AS en hytte på Kvamsskogen i Kvam og to hus i Herand i Ullensvang kommune. Aktivt Pusterom AS sine aktiviteter er lagt til Ungdomshuset i Fyllingsdalen, ved de tre andre lokasjonene og i andre lokaler. Deler av lokalene i Ungdomshuset i Fyllingsdalen står til rådighet for arrangementer i rei av eksterne leietakere. Dette kan være arrangementer som møter, bryllup, konfirmasjoner, andre former for markeringer med mer.

bottom of page