top of page
IMG_1592.jpeg

FORMÅL

Aktivt Pusterom AS er en ideell organisasjon. Gjennom aktiviteter og tiltak skal Aktivt Pusterom AS være en positiv samfunnsaktør som bidrar til å bedre fysisk og psykisk helse i lokalbefolkningen.

Aktivt Pusterom AS sine målgrupper er barn og unge med behov for aktivitetsbaserte leir-, fritids og avlastningstilbud, eldre mennesker med behov for aktivitetsbaserte og sosiale møteplasser, samt andre grupper som har utbytte av deltaking i regelmessige fysiske og sosiale aktiviteter.

IMG_20220813_092445.jpg

ORGANISASJON

Vårt oppdrag

Målet med Aktivt Pusterom AS sine aktiviteter og tiltak er å være en positiv samfunnsaktør som bidrar

til å bedre fysisk og psykisk helse i lokalbefolkningen.
 

Ledelse og medarbeidere

Styret i Aktivt Pusterom AS består av Marianne Hole (eier og daglig leder), Lars-Kjetil
Holdhus og Liv Røssland. Selskapet hadde ved årsskiftet 2021/2022 åtte fast
ansatte. I tillegg har Aktivt Pusterom AS avtale med ti faglig kompetente selvstendige
oppdragstakere og ti frivillige. Aktivt Pusterom AS har avtale med NAV om
arbeidsplasser for varig tilrettelagt arbeid (VTA) og varig tilrettelagt oppfølging (VTO).

De fast ansatte i Aktivt Pusterom AS utgjør en kompetent og erfaren gruppe med bakgrunn som pedagog, interkulturell pedagog, spesialpedagoger, folkehelse-arbeider, miljøterapeuter, miljøarbeider, personlig trener, barne- og ungdomsarbeider, fritidspedagog og juridisk rådgiver.

ANSATTE

De faste ansatte i Aktivt Pusterom utgjør en erfaren og kompetent ressurs. Ansattegruppen har solid kompetanse innenfor pedagogikk, miljøterapi, folkehelsearbeid, fysisk aktivitet, livsmestring og traumebasert omsorg. 

Les mer her

bottom of page