top of page
Ungdom ser utover fjellene

Formål

Aktivt Pusterom AS er en ideell organisasjon. Gjennom aktiviteter og tiltak skal Aktivt Pusterom AS være en positiv samfunnsaktør som bidrar til å bedre fysisk og psykisk helse i lokalbefolkningen.

Aktivt Pusterom AS sine målgrupper er barn og unge med behov for aktivitetsbaserte leir-, fritids og avlastningstilbud, eldre mennesker med behov for aktivitetsbaserte og sosiale møteplasser, samt andre grupper som har utbytte av deltaking i regelmessige fysiske og sosiale aktiviteter.

bottom of page