top of page

AKTIV OPPFØLGING

- Oppfølging av ungdom -

Ungdommer som har hjelpetiltak hos barnevernet trenger ofte hjelp og støtte i sin nye tilværelse i egen bolig. Dette kan være ungdommer som har bodd i fosterhjem, institusjon, fengsel eller har mottatt tjenester fra pleie og omsorg. Vår erfaring med disse ungdommene er at det fremdeles er behov for å ha hjelp til de daglige gjøremål. Aktivt Pusterom vil følge opp ungdommen og gi veiledning i:

- Økonomi
- Hygiene
- Husholdning
- Sosiale ferdigheter

 

Aktivt Pusterom kan også bidra til å finne meningsfulle aktiviteter for ungdommer som mangler et
dagtilbud.

 

«Barnevernstjenesten skal tilby barn som har hatt barnevernstiltak fram til de fyller 18 år,
tilbud om ettervern fram til den unge er fylt 23 år.»

Barnevernsloven § 1- 3

VITE MER?

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om tilbudet ved å trykke på linken under.

Eller ved å ringe 945 00 215

bottom of page