Aktivt Pusterom

Aktivt Pusterom AS er et ideelt foretak som har som målsetting å være en positiv samfunnsaktør som bidrar til å bedre psykisk, fysisk og mental helse i lokalbefolkningen.

Adresse: Kristen Flagstad vei 19, 5146 Fyllingsdalen

Besøksadresse: Jonstadveien 6, 5146 Fyllingsdalen

Epost: post@aktivtpusterom.no

Tlf:  945 00 215

Orgnr: 918713727

  • Facebook

© 2020 Aktivt Pusterom AS. 

AKTIV OPPFØLGING

 

- Oppfølging av ungdom -

AKTIV OPPFØLGING

Ungdommer som har hjelpetiltak hos barnevernet, trenger ofte hjelp og støtte i sin nye tilværelse i egen bolig. Dette kan være ungdommer som har bodd i fosterhjem, institusjon, fengsel eller har mottatt tjenester fra pleie og omsorg. Vår erfaring med disse ungdommene, er at det fremdeles er behov for å ha hjelp til de daglige gjøremål. Aktivt Pusterom vil følge opp ungdommen og gi veiledning i:

- Økonomi
- Hygiene
- Husholdning
- Sosiale ferdigheter

 

Aktivt Pusterom kan også bidra til å finne meningsfulle aktiviteter for ungdommer som mangler et
dagtilbud
.
 

«Barnevernstjenesten skal tilby barn som har hatt barnevernstiltak fram til de fyller 18 år,
tilbud om ettervern fram til den unge er fylt 23 år.»

Barnevernsloven § 1- 3

VITE MER?

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om tilbudet ved å trykke på linken under. Eller ved å ringe 945 00 215

14. - 15. mars 2020

Tema: Suksessfaktorer for sårbare hjem.

I fosterhjem og andre hjem med sårbare barn og ungdommer kan hverdagen by på utfordringer for familien. Hva må til for å stå i utfordringer over tid?

 

PUSTEROMSKONFERANSEN

eller